top of page

แพ็กเกจ Pure Pergoveris ICSI ราคา 189,000 บาท

189,000.jpg

แพ็กเกจ Pure Pergoveris ICSI ราคา 189,000 บาท
รวมรายการดังต่อไปนี้

 

1. ตรวจเลือดเตรียมความพร้อมการรักษา ชาย-หญิง

2. ตรวจเลือดกลุ่มฮอร์โมนระหว่างการรักษา

3. ยากระตุ้นไข่ Pergoveris ไม่เกิน 3,000 Unit

4. พบแพทย์เพื่อติดตามผลการรักษา จนถึงการเก็บไข่

5. กระบวนการเก็บไข่ และกระบวนการเตรียมน้ำเชื้อ

6. กระบวนการปฏิสนธิ (ICSI)

7. กระบวนการเลี้ยงตัวอ่อน ถึงระยะ Day 5/ Day 6 ด้วยเครื่อง EmbryoScope Plus จำนวน 1 slide (1-16 ตัว)

 

- ไม่รวมค่าย้ายตัวอ่อน (ET 20,000 บาท หรือ FET 50,000 บาท)

- ไม่รวมค่าแช่แข็งตัวอ่อน (4,000 บาท / 1 ตัว)

- ไม่รวมค่าตรวจคัดกรองโครโมโซม (10,000 บาท / 1 ตัว)

- ไม่รวมค่าตัดเซลล์(10,000 บาท /ครั้ง)

 

*แพ็กเกจ ICSI สามารถชำระด้วยเงินสด / โอนเงิน / บัตรเครดิต

**กรณีคนไข้ถือบัตรเครดิตของ ธ.กรุงเทพ / ธ.กสิกรไทย สามารถแบ่งชำระ 0% จำนวน 10 เดือนได้

bottom of page