top of page

กระบวนการเตรียมน้ำเชื้อ

กระบวนการเตรียมน้ำเชื้อ

ในกระบวนการปฏิสนธิของการรักษาด้วยวิธี ICSI  สเปิร์ม 1 ตัวจะถูกฉีดเข้าไปในไข่ 1 ใบโดยตรง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการเคลื่อนที่ หรือตัววิ่งของสเปิร์ม นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มอัตราการปฏิสนธิอีกด้วย

 

แต่ก่อนที่จะไปถึงกระบวนการปฏิสนธิ จะมีขั้นตอนของการเตรียมน้ำเชื้อ (สเปิร์ม) เกิดขึ้น เพื่อคัดเลือกสเปิร์มไปใช้สำหรับการปฏิสนธิ ซึ่งการคัดเลือกสเปิร์ม จะช่วยเพิ่มอัตราการปฏิสนธิ และอัตราการได้ตัวอ่อนที่มีคุณภาพ โดยขั้นตอนของการเตรียมน้ำเชื้อมีเทคนิคที่นำมาใช้ ได้แก่  HA-ICSI และ MACS sperm

 

HA-ICSI

HA ย่อมาจาก Hyaluronan Acid (กรดไฮยาลูโรแนน)

ไฮยาลูโรแนน เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่อยู่ล้อมรอบฟองไข่ตามธรรมชาติ ดังนั้น จึงมีการใช้กลไกธรรมชาติดังกล่าว มาใช้ในกระบวนการคัดเลือกสเปิร์ม โดยมีการหยดสารไฮยาลูโรแนนไว้ หากสเปิร์มตัวไหนมาจับกับสารดังกล่าว ก็จะนำไปใช้ในขั้นตอนของการทำ ICSI (ปฏิสนธิ) ต่อไป    เพราะโดยธรรมชาติของสเปิร์มที่เป็นปกติ จะวิ่งเข้าหาไฮยาลูโรแนนที่ล้อมรอบอยู่บนฟองไข่นั่นเอง

 

 

MACS SPERM (Magnetic-Activated Sorting)

การวิเคราะห์ความเข้มข้น รูปร่าง และการเคลื่อนที่ของสเปิร์ม ไม่สามารถตรวจพบตัวอสุจิที่มีการตายของเซลล์บางส่วนได้ (Apoptotic Spermatoza) ซึ่งการตายของเซลล์อสุจิ (DNA fragmentation) นั้น สามารถส่งผลต่อการพัฒนาเป็นตัวอ่อน อัตราการเจริญเติบโตของตัวอ่อน และท้ายที่สุดอาจเป็นสาเหตุของการแท้งได้ในภายหลัง

 

การป้องกัน หรือการกำจัดตัวอสุจิที่มีการตายของเซลล์ออกไป สามารถทำได้โดยเทคนิค MACS (Magnetic-Activated Sorting) ซึ่งจะมีการใช้ Annexin A5 (Annexin V) ที่มีคุณสมบัติในการดักจับเซลล์ที่ตายแล้วในขณะที่ตัวสเปิร์มเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กของแผง MACS โดยสเปิร์มที่มีการตายของเซลล์จะติดอยู่กับแผงแม่เหล็ก ในขณะที่สเปิร์มที่เป็นปกติจะสามารถผ่านแผงแม่เหล็กไปได้ และจะถูกนำไปใช้ในกระบวนการปฏิสนธิต่อไป

bottom of page