top of page

EmbryoScope Plus

3a.jpg

EmbryoScope Plus

ในการรักษาผู้มีบุตรยากโดยวิธีเด็กหลอดแก้ว (IVF,ICSI) มีความท้าทายอย่างหนึ่งของขั้นตอนการรักษา คือการสร้างโอกาสให้คนไข้มีตัวอ่อนที่ดี และมีแนวโน้มที่ตัวอ่อนนั้น จะสามารถเจริญเติบโตเป็นทารกที่สมบูรณ์แข็งแรงในครรภ์ได้ ดังนั้น ในปัจจุบันจึงมีเครื่องมือที่เข้ามาช่วยในการคัดเลือกตัวอ่อน และรวมไปถึงช่วยเลี้ยงดูตัวอ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่าง EmbryoScope Plus

 

การเลี้ยงตัวอ่อนแบบทั่วไป

การเลี้ยงตัวอ่อนโดยทั่วไป นักเพาะเลี้ยงตัวอ่อนจะสามารถสังเกตการเจริญเติบโตของตัวอ่อนได้ ก็ต่อเมื่อต้องนำตัวอ่อนออกมาจากตู้เพาะเลี้ยงเพื่อทำการถ่ายภาพ ทำให้การเฝ้าดูพัฒนาการนั้นถูกจำกัดไว้แค่ภาพถ่าย ณ ช่วงเวลานั้นของตัวอ่อน โดยอ้างอิงจากรูปร่างหน้าตาภายนอกของตัวอ่อน (Morphology) อีกทั้งยังต้องรีบดำเนินการให้เสร็จเพื่อเป็นการรบกวนตัวอ่อนให้น้อยที่สุด และหลีกเลี่ยงความเครียดที่สามารถเกิดขึ้นได้กับตัวอ่อน จากการนำตัวอ่อนออกมาสู่สภาพภายนอก

EmbryoScope ทำงานอย่างไร

ด้วยเทคโนโลยี time-lapse (การใช้เทคนิคการถ่ายทำภาพยนตร์แบบเร่งความเร็ว) ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวอ่อนสามารถติดตามการเจริญเติบโตของตัวอ่อนได้ตลอดเวลา ซึ่งตู้เลี้ยงตัวอ่อนแบบ EmbryoScope จะมีการติดตั้งกล้องบันทึกภาพ พร้อมกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งจะมีการบันทึกภาพในทุกๆ 10 นาที ของแต่ละตัวอ่อน ในช่วงตลอด 2 – 5 วันโดยไม่ถูกรบกวน

เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ด้วย EMBRYOSCOPE

ด้วยเทคโนโลยี time-lapse (การใช้เทคนิคการถ่ายทำภาพยนตร์แบบเร่งความเร็ว) ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวอ่อนสามารถติดตามการเจริญเติบโตของตัวอ่อนได้ตลอดเวลา ทำให้ตัวอ่อนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย  ไม่ถูกรบกวนจากการถูกนำออกมาจากตู้เพาะเลี้ยง และยังมีการควบคุมสภาพแวดล้อมให้อุ่นตลอดเวลาที่อยู่ในตู้เพาะเลี้ยงนี้

เทคโนโลยี Time-lapse ที่ได้จากการใช้ EmbryoScope นั้น เป็นข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านตัวอ่อน เนื่องจากสามารถเห็นการเจริญเติบโตของตัวอ่อนได้ตลอดเวลา จึงสามารถทราบได้ว่าตัวอ่อนตัวไหนมีคุณสมบัติดีที่สุดสำหรับใช้ในการย้ายตัวอ่อน หรือนำไปแช่งแข็งเพื่อใข้ในอนาคตได้ต่อไป

  • EmbryoScope ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของตัวอ่อน จากการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และไม่ถูกรบกวน

  • EmbryoScope ช่วยสนับสนุนข้อมูลในการรักษา เนื่องจากนักเพาะเลี้ยงตัวอ่อนสามารถทราบข้อมูลคุณภาพของแต่ละตัวอ่อนได้ละเอียดแม่นยำมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การคัดเลือกตัวอ่อนที่มีโอกาสในการตั้งครรภ์

  • EmbryoScope ได้นำเอาเทคโนโลยี Time-lapse ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในระดับสากล โดยมีการเอกสารบันทึกว่ สามารถสร้างผลลัพธ์ในการรักษาที่ดีขึ้น

bottom of page