top of page

IUI

IUI.png

IUI ย่อมาจากคำว่า Intrautrine Insemination หรือการฉีดเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูก

เป็นวิธีการรักษาที่มีความใกล้เคียงกับการตั้งครรภ์แบบธรรมชาติมากที่สุด โดยคนไข้ฝ่ายหญิงจะมีการรับประทานยาหรือฉีดยาเพื่อให้เกิดการไข่ตก

เมื่อแพทย์ทราบวันที่ไข่จะตกแล้ว จะนัดคนไข้เพื่อทำการฉีดเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูก โดยอสุจิที่แข็งแรงที่สุดก็จะว่ายไปผสมกับไข่

 

ปัญหามีบุตรยากแบบไหน ที่ควรรักษาด้วยวิธี IUI

ฝ่ายหญิง

- อายุไม่ควรเกิน 40 ปี

- รังไข่ทั้งสองข้างต้องเป็นปกติ หรืออย่างน้อยต้องมีข้างใดข้างหนึ่งที่สามารถทำงานได้ตามปกติ

- มีปัญหาไข่ไม่ตกเรื้อรัง หรือเป็นโรคถุงน้ำในรังไข่หลายใบ (PCOS)

- ไม่สามารถหาสาเหตุของการมีบุตรยากได้

 

ฝ่ายชาย

- มีผลการตรวจคุณภาพน้ำเชื้อในเกณฑ์ปกติ (จำนวนเชื้อหรือสเปิร์มประมาณ 5 ล้านตัวขึ้นไป)

- สามารถเก็บน้ำเชื้อ หรือหลั่งน้ำเชื้อได้เองตามธรรมชาติ

- ไม่สามารถหาสาเหตุของการมีบุตรยากได้

 

 

อัตราความสำเร็จของ IUI

การรักษาด้วยวิธี IUI สามารถเทียบเท่าได้กับการตั้งครรภ์แบบธรรมชาติ แตกต่างที่มีการควบคุมการโตของฟองไข่ และกำหนดวันไข่ตกด้วยวิธีทางการแพทย์  หลังจากการฉีดเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูกแล้ว การปฏิสนธิระหว่างไข่กับสเปิร์ม จะเป็นไปตามกลไกธรรมชาติ ดังนั้น โอกาสในการตั้งครรภ์ด้วยวิธี IUI จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ทั้งฝ่ายหญิงมีท่อนำไข่ที่ปกติ และฝ่ายชายมีคุณภาพน้ำเชื้อที่ปกติ ซึ่งอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์จากวิธี IUI จะอยู่ที่ประมาณ 10% - 15% ต่อรอบการรักษา

bottom of page